پاییزی

 

نخستین بارانش است

...

سنگین می شود

گنجشک امسالی

روی شاخه به

تنها

/ 1 نظر / 22 بازدید
حسین

اگر بخواهی تا گرگ و میش هم بیدار می مانم اما بدان شرط گذاشته ام که بیایی و اگر نیامدی و به جایت صبح را فرستادی بدان که من هم با میش های دم صبح به دام گرگ افتادم