پاییزی

 

تابستان

تنها با برگی تنها

                     در درخت بید

شعار می شود

باد می وزد

برگ می لرزد

تابستان

تنها

شعار می شود

/ 1 نظر / 18 بازدید
شهاب

آرامش !