پاییزی

 

 

 

 

اکنون

هزاران دانه باران

اکنون

برخاسته آه بلند کارگری

بیکار

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
حسین

همه‌ دلنوشته‌هایم را پیشکشت خواهم کرد که باز دلیل نوشتنم شدی... ،